‘Decision Support and Real Time EO Data Management’ (DREAM)

easie access to satellite dataVoor het European Space Agency (ESA) ontwikkelt het NLR infrastructuur waarmee gebruikers eenvoudig en efficiënt aardobservatiebeelden van ESA-kunstmanen kunnen vinden, bestellen en downloaden. Recent zijn de eerste testen van de infrastructuur (een prototype) succesvol uitgevoerd.

Met het toenemen van de stroom van satellietdata wordt het steeds belangrijker dat gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot al die gegevens. Het ESA project ‘Decision Support and Real Time EO Data Management’ (DREAM) levert hier een bijdrage aan.

Het doel is om interfaces te ontwikkelen voor het plannen, bestellen en toegang geven tot gegevens van ESA aardobservatie missies. Representatieve afnemers van deze data zijn EMSA (European Maritime Safety Agency) en EUSC (European Union Satellite Center) om bijvoorbeeld olievervuiling op zee in de gaten te houden en anti-piraterij-patrouilles te ondersteunen.

Regional Reference Server
Het efficiënt toegankelijk maken van satellietdata speelt bij het automatiseren van processen een belangrijke rol. Hiervoor zijn afspraken (standaarden) nodig over hoe data gezocht kan worden, hoe data kan worden besteld, gedownload en geformatteerd. Het NLR werkt hieraan binnen het Regional Reference Server (RRS). RRS is gericht is op het ondersteunen van commerciële dienstverleners bij het bestellen en betrekken van aardobservatie data. Het NLR werkt hiervoor samen met value-adding bedrijven BMT ARGOSS en HERMESS uit het Geomatica Business Park.

Voor de Regional Reference Server heeft het NLR een interface gemaakt waardoor gebruikers eenvoudiger ondersteund worden zonder dat zij kennis dienen te hebben van al die ingewikkelde standaarden. Het bedrijf HERMESS bijvoorbeeld gebruikt radar en optische satellietbeelden voor het monitoren van de ijscondities in de Kaspische Zee. HERMESS kan nu vanuit een simpele zoekopdracht naar satellietdata meteen een bestelling plaatsen. Wanneer na enige tijd de data automatisch in de RRS beschikbaar komt, wordt het zonder verdere tussenkomst in het verwerkingsproces van HERMESS opgenomen.

Kortom, het NLR deel binnen het grote project DREAM heeft een prototype infrastructuur opgeleverd. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig en efficiënt aardobservatiebeelden van satellieten vinden, bestellen en downloaden. Deze infrastructuur en de ervaring die is opgedaan, helpen het NLR bij het uitwerken van toekomstige infrastructuren gericht op de producten en diensten op basis van aardobservatiegegevens. Daarbij worden de commerciële dienstverlenende bedrijven ondersteund bij de automatische verwerking van de enorme hoeveelheid satellietdata die de Sentinel missies van ESA en de missies van andere partijen gaan leveren.