Logo EDANLR is onlangs gestart met het Europese TRAWA-project dat als doel heeft standaarden vast te stellen voor zogenaamde ‘detect and avoid’ (DAA) systemen aan boord van drones. Deze systemen zorgen ervoor dat een drone-piloot tijdig een ander vliegtuig kan detecteren, waardoor hij of zij indien nodig een ontwijkende manoeuvre kan inzetten en een mogelijke botsing kan voorkomen. Het TRAWA-project wordt uitgevoerd in opdracht van de European Defence Agency (EDA) en gefinancierd door de Europese Commissie. Het pilot-project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het beheer van een grootschalig Europees defensie onderzoekprogramma vanaf 2021. NLR leidt een consortium dat bestaat uit DLR (Duitsland), Deep Blue (Italië), Tony Henley Consulting (UK) en EuroUSC-Italia (Italië). Het projectbedrag is 433.000 euro en de projectduur anderhalf jaar.

Een drone piloot moet altijd een separatie-afstand in achtnemen ten opzichte van ander vliegverkeer. Nu is deze zogenaamde ‘well clear distance’ subjectief. In het TRAWA-project zullen exacte separatie afstanden worden vastgelegd. Aansluitend zullen ook reactietijden worden vastgesteld, dat wil zeggen de tijd die een drone-piloot nodig heeft om te reageren op een detectie en een afwijkmanoeuvre in te zetten. De vereiste well clear afstanden en de reactietijden zullen zich vertalen in eisen met betrekking tot de afstand waarop DAA-systemen aan boord van drones een ander vliegtuig moeten kunnen waarnemen. Die eisen bepalen uiteindelijk ook welk type drone toegelaten kan worden in het civiele luchtruim en welke niet. De vaststelling van de standaarden is in lijn met het EUROCAE ED78a standaardisatieproces en met de in ontwikkeling zijnde regelgeving van EASA.

De verwachting is dat militaire drones na het gereed komen van standaarden als eerste gebruik zullen maken van het civiele luchtruim, waarna civiele drones zullen volgen. Het TRAWA-project levert richtlijnen op voor fabrikanten van DAA-systemen en is tevens van belang voor drone-piloten, piloten van bemande vliegtuigen en voor verkeersleiders. NLR heeft deze opdracht gekregen vanwege zijn uitgebreide kennis op het gebied van integratie van drones in het civiele luchtruim en in het bijzonder van detect and avoid-technologie, het certificeren van drones, het opleiden van drone-piloten en bekendheid met de drone belanghebbenden. NLR beheert het eigen NRTC drone-testcentrum met een afgeschermd luchtruim in Marknesse-Flevoland.

This research is funded by the EU, but this news item does not necessarily reflects the views of the European Commission.