In september is de samenstelling van de raad van toezicht gewijzigd. De wisseling van de wacht levert een grotere verscheidenheid op in de samenstelling van de toezichthouders.

De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van Koninklijke NLR. De RvT-leden geven raad en houden toezicht op het werk van het dagelijks bestuur. Sinds 21 september 2022 heeft de RvT een nieuwe samenstelling waarbij twee leden zijn gewisseld. Jacqueline Prins, algemeen directeur van de SER, en Lies van Kralingen, CFO van InnovationQuarter, zijn toegetreden. Zij vervangen respectievelijk Stan Dessens en Onno den Boer voor wie hun derde en laatste termijn is afgelopen. Sinds maart was de raad overigens weer volledig met het aantreden van Leanne van den Hoek, de eerste vrouwelijke opperofficier van Nederland.

Algemeen Directeur Michel Peters is opgetogen met de komst van de nieuwe leden: “Zij brengen veel kennis en ervaring mee waar NLR veel gebruik van kan maken”. Daarnaast is hij verheugd dat het vrouwen zijn. “Voor het eerst in de geschiedenis van NLR bestaat de raad van toezicht uit meer vrouwen dan mannen. Dat draagt bij aan een grotere diversiteit waar we aan werken binnen NLR. Medewerkers met diverse opleidingen, achtergronden en ambities brengen namelijk verschillende soorten kennis, ervaringen en manieren van denken met zich mee. Dit komt het benutten van talenten en de creativiteit en innovatie ten goede”.

Raad van toezicht samen met directieleden van DNW en NLR in de LLF-windtunnel van DNW in Marknesse.

Een toelichting over de raad van toezicht vindt u hier op onze website: https://www.nlr.nl/over-ons/raad-van-toezicht-nlr/