Nederland en Noorwegen gaan wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van ruimtevaart. Het gaat daarbij om aspecten die relevant zijn voor militair optreden.

De focus ligt op het ontwerpen van een ‘space demonstrator’ in de vorm van een kleine satelliet. Defensie toont op deze manier ook dat ze in internationaal verband een strategische nichecapaciteit kan ontwikkelen. De combinatie van kennis en ervaring in beide landen zorgt voor een aanzienlijke verrijking. Noorwegen lanceerde al 2 satellieten en heeft een 3e in voorbereiding. De luchtmacht heeft een nano-satellietprogramma.

Het project valt onder de Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (SMART)-overeenkomst die Nederland en Noorwegen enige jaren terug sloot. Die behelst de samenwerking op strategisch belangrijke onderzoeksterreinen.

Betrokken partijen voor het ruimtevaartonderzoek zijn NLR, TNO, de commando’s luchtstrijd en zeestrijdkrachten en de Kustwacht. Aan Noorse zijde zijn dat het ministerie van Defensie en de defensieonderzoeksinstelling FFI.