Landing at Amsterdam Schiphol Airport

Op Schiphol landt een A380_

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een nieuwe techniek in gebruik genomen, waarmee actuele vluchtinformatie voor de luchtverkeersleiders beschikbaar komt. Het NLR ontwikkelde en testte onder meer de prototypes en stelde de eisen op waaraan het nieuwe systeem moet voldoen.

Dankzij de nieuwe techniek (Mode-S Enhanced Surveillance) ontvangt de luchtverkeersleider in een vroeg stadium een waarschuwing als een vliegtuig van de toegewezen hoogte zou kunnen afwijken.

Waarschuwing
Met deze techniek beschikt de luchtverkeersleider over extra informatie die direct afkomstig is uit de vliegtuigsystemen. Wanneer in de boordcomputer van een vliegtuig een hoogte is ingesteld die afwijkt van de toegewezen hoogte, krijgt de luchtverkeersleider een waarschuwing te zien. Dit stelt hem in staat om vroegtijdig actie te nemen om de voorgeschreven verticale en horizontale afstand tussen vliegtuigen (separatienorm) te waarborgen.

Naast de ingestelde vlieghoogte zijn ook de magnetische koers die het vliegtuig vliegt en de aan de piloot gepresenteerde vliegsnelheid beschikbaar op het scherm van de luchtverkeersleider. Hierdoor hoeft de verkeersleider deze informatie minder vaak aan de piloot te vragen. Dit vermindert het benodigde radioverkeer en de werkbelasting.

Prototypes
Het NLR maakte drie prototypes waarin bepaalde vliegtuiginformatie, Pilot Selected Level (PSL), Magnetic Heading (HDG) en Indicated Air Speed (IAS) werden  geïntegreerd in de gebruikersinterface van verkeersleiders van de LVNL. Deze informatie kan de verkeersleider ondersteunen om het verkeer efficiënt en veilig te leiden. De prototypes zijn in de luchtverkeersimulator  NARSIM van het NLR geëvalueerd met verkeersleiders van approach-  en area control. Voor de definitieve versie van Mode-S Enhanced Surveillance heeft het NLR vervolgens een set van eisen opgesteld waaraan het nieuwe systeem moet voldoen. Ook heeft het NLR een bijdrage geleverd aan de testspecificaties.

Mode-S Enhanced Surveillance is nu ingevoerd voor het verkeer dat onder verantwoordelijkheid valt van de algemene verkeersleiding in het Area Control Centre. Daar wordt het burgerluchtverkeer in het luchtruim waarvoor Nederland verantwoordelijk is tot een hoogte van 24.500 voet begeleid. In 2013 wordt de techniek ook ingevoerd door de naderingsverkeersleiding – Approach – voor de luchthaven Schiphol. Approach begeleidt vluchten met bestemming Schiphol en luchtverkeer vertrekkend van deze luchthaven.

LVNL heeft Mode-S Enhanced Surveillance ingevoerd in samenwerking met haar partners in het Knowledge & Development Centre Mainport Schiphol: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, KLM, Amsterdam Airport  Schiphol en het NLR.