CHARTER project

In het project CHARTER is succesvol het ontwikkeltraject van software voor veiligheidkritische embedded systemen verbeterd. Hierdoor wordt de ontwikkeltijd korter en dalen de ontwikkelingskosten van deze systemen zoals flight control computers in vliegtuigen en besturingscomputers in elektrische auto’s.

Java
In het project zijn gereedschappen ontwikkeld voor software generatie, machine code generatie , formele verificatie en test generatie. De basis hiervoor is de toepassing van modelleringstechnieken en de Java programmeertaal. CHARTER staat voor ‘Critical and High Assurance Requirements Transformed through Engineering Rigour’.

Airconditioning
Het NLR heeft de afgelopen 3 jaar deelgenomen aan het CHARTER onderzoeksproject waarin het de rol heeft vervuld als gebruiker van CHARTER-gereedschappen. Door middel van de ontwikkeling van een demonstratiesysteem (een airconditioning systeem in een vliegtuig) heeft het NLR deze gereedschappen geëvalueerd.  Andere deelnemers in het project ontwikkelden demonstratiesystemen voor het  surveillance domein, medische domein (bijvoorbeeld ECG monitoring) en de automotive (besturing van elektrische auto’s). Daarnaast heeft het NLR binnen CHARTER onderzoek gedaan naar de aspecten van kwalificatie en certificatie.

Eind review
Op 27 juni jl. is het project succesvol afgerond met een eind review die op het NLR heeft plaatsgevonden. Het project is uitgevoerd door een consortium van 11 organisaties , waaronder universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstituten uit Zweden, Engeland, Ierland, Duitsland en Nederland. De Nederlandse deelnemers waren Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen, Luminis en NLR. Het project werd gesubsidieerd door ARTEMIS JU en nationale financieringsbronnen (AgentschapNL voor Nederland).