Naar een stillere leefomgevingSamen met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en X-noise heeft het NLR onlangs een Akoestiek Symposium georganiseerd met als thema ‘Samen innoveren naar een stille leefomgeving’.

Het NLR organiseerde deze stakeholdersmiddag met als doel mensen bij elkaar te brengen die betrokken zijn bij het bedenken, ontwikkelen, testen en toepassen van innovaties gericht op het realiseren van een stillere leefomgeving.

Er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan gericht op het reduceren van geluidsoverlast. Veel organisaties kunnen de resultaten hiervan goed gebruiken. Onderlinge uitwisseling van informatie en samenwerking is daarom van essentieel belang voor de vooruitgang, en wij hebben de ambitie daar een steentje aan bij te dragen. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van akoestiek in Nederland zijn besproken: sensorontwikkeling, windturbine geluid, vliegtuiggeluid en geluid bij Defensie.Om succesvol te zijn is het van belang dat de ontwikkelingen in Nederland aansluiting vinden op die in Europa.

Het NLR heeft een presentatie gegeven over gewenste innovaties op het gebied van vliegtuiggeluid zoals dit gezien wordt door de Europese Aerospace industrie. Daarnaast zijn de kaders van het Europese Future Sky onderzoeksprogramma ‘Quiet Air Transport’ en de mogelijkheden om hierin te participeren behandeld.

Het symposium is goed bezocht door zo’n 40 deelnemers vanuit de industrie, de ministeries, onderzoeksinstellingen, MKBs en universiteiten.

De presentaties van het symposium zijn via de onderstaande links te downloaden:

1. Welkom Introduction NLR JFH AkoestiekSymp 3oct2014
2. Presentatie DNW CH Acoustic testing
3. Presentatie MinDef PH Noise abatement 3.0
4. Presentatie Fokker Technologies AB Overview Noise Reduction
5. Presentatie Sorama RS How valuable is sound vision
6. Presentatie ECN KB Wind turbine noise an ECN perspective
7. Presentatie NLR HB Airplane noise in Europe