Hoofdingang NLR Amsterdam

Vandaag, donderdag 9 februari jl. vond de heropening plaats van het ‘Maaskant-gebouw’ van NLR-Amsterdam. Wethouder Litjens van Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam verrichtte samen met de zoon van de architect Ronald Maaskant de openingshandeling. Aan de renovatie en nieuwbouw van NLR-Amsterdam is van start tot oplevering een kleine drie jaar gewerkt.

Het gebouw van architect Hugh Maaskant is gebouwd tussen 1939 en 1941. Het heeft de status van Rijkmonument, onder meer vanwege bijzonderheden als het boogvormig dak, de gebogen betonnen draagconstructies en het gemetselde baksteen. Bijzonder is ook dat de bakstenen gevels aan de buitenzijde doorlopen naar de binnenzijde, slechts onderscheiden door een grote glazen wand. Buiten- en binnen architectuur lopen met andere woorden ongemerkt in elkaar over. De hal moest dan ook in de woorden van Maaskant ‘het levende middelpunt’ zijn, een ontmoetingsplaats voor medewerkers en bezoekers. Bekijk hier het filmpje van de bouw.

Het prachtige monumentale gebouw is in oude glorie hersteld en tegelijkertijd omgevormd tot  een prettige en goed geoutilleerde werkomgeving die aan alle eisen van deze tijd voldoet. Samen met de nieuwbouw, eind dit jaar óók op de NLR-locatie in Marknesse-Flevoland, vormt het NLR-complex een weerspiegeling van NLR: een unieke organisatie waar toegepast onderzoek wordt verricht met grote maatschappelijke, economische en technologische impact en die een ontmoetingsplaats vormt  voor de hele Nederlandse luchtvaartsector.