Metal Additive Manufacturing Technology Centre

Het NLR Metal Additive Manufacturing Technology Centre

Recentelijk heeft de kick-off plaatsgevonden van een nieuw programma dat tot doel heeft om het Nederlandse MKB en industrie te helpen om certificeerbare 3D metaal geprinte producten te maken. Zes bedrijven nemen al deel in het programma en naar verwachting worden dat er nog twee keer zoveel. De totale omvang van het programma is 5.5 miljoen Euro.

Het Publiek-Privaat Samenwerkingsprogramma is door de TO2 instituten NLR en TNO opgezet en gaat vier jaar lopen. Het zogenaamde ‘Metal Additive Manufacturing’ programma is tot stand gekomen met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en past binnen de Topsector HTSM.

Dit programma is een schoolvoorbeeld van samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’ overheid, instituten en industrie. In het programma nemen naast EZ, NLR en TNO op dit moment zes bedrijven deel, waaronder één MKB. Ook zijn de universiteiten aangesloten, er zijn drie PhD promotieplaatsen binnen het programma.

Waarom 3D printen?
De grote ontwerpvrijheid, mogelijkheid om functies te integreren en hoge materiaal efficiëntie bieden grote kansen voor 3D metaal printen in veeleisende toepassingen zoals Aerospace en High-End industrie. Gewichtsreductie en verbeterde functionaliteit zijn voor deze toepassingen extra waardevol. Gebrek aan methoden voor certificering van het 3D metaal printproces is de belangrijkste beperking voor grootschalige toepassing van 3D metaal printen.
Enkele grote Aerospace bedrijven met zelf-certificatie-autoriteit ontwikkelen momenteel methoden voor kwalificatie van hun 3D geprinte producten. Het is veel moeilijker voor kleinere bedrijven om dit te doen.

NLR en TNO hebben dit PPS-programma opgezet voor de Nederlandse industrie om de benodigde bouwstenen te realiseren waarmee metalen producten voor veeleisende toepassingen met een marktconforme prijs en met een constante kwaliteit geprint kunnen gaan worden.

Onderwerpen die binnen het programma aan bod komen zijn: materiaalkennis, proceskennis, certificatie & kwalificatie en ontwerpmethoden. Daarnaast krijgen deelnemende bedrijven de gelegenheid om een technologie demonstrator in te brengen.

Op dit moment worden de PPS-en getekend. Er is nog plaats voor deelname door industrie of MKB. Om deel te kunnen nemen draagt de Industrie jaarlijks 50 k€ (of 30 k€ en 20 k€ in-kind) bij, MKB’s 25 k€ voor een ‘Premium membership’ (met de mogelijkheid om zelf een demonstrator in te brengen en in het Program Board deel te nemen) of 15 k€ om toegang te krijgen tot alle technische resultaten. NLR en TNO dragen jaarlijks elk 200 k€ bij.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
NLR-Marknesse
Metal Additive Manufacturing Technology Centre
Marc de Smit
e: MAMTeC@nlr.nl
t: 088-5114234
w: http://www.nlr.org/capabilities/additive-manufacturing/