Begin juni is een door NLR ontwikkelde ‘avionica-box’ voor de Stratos III-raket succesvol onderworpen aan een belangrijke triltest. De onderzoekers lieten er krachten op uitoefenen die overeenkomen met de krachten tijdens de lancering. De neuskegel, boordcomputer en de avionica-box wisten de test goed te doorstaan, waarmee een belangrijke fase is afgerond in de ontwikkeling van de Stratos III-raket. Deze raket is ontworpen en gebouwd door de Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) groep van TU Delft. De lancering van de raket op 16 juli in Zuid-Spanje moet een Europees hoogterecord opleveren voor raketten die door studenten zijn ontworpen én draagt bij aan het streven van de EU goedkope en betaalbare Europese lanceersystemen te ontwikkelen.


De avionica-box is de enige payload aan boord van de raket. De box meet vluchtgegevens zoals de positie en stand van de raket met behulp van o.a. GNSS – zoals Galileo en GPS – en gyro’s. Deze gegevens worden opgeslagen in de boordcomputer en tijdens de lancering deels doorgestuurd naar het grondstation op aarde. De uitdaging was een box te ontwikkelen met goedkope en lichte componenten, commercieel verkrijgbaar in de winkel, die toch bestand zijn tegen de lanceerkrachten. De onderzoekers moesten de box eerst integreren in de neuskegel van de raket en aansluiten op de boordcomputer. De box functioneerde goed en bleek vervolgens ook bestand tegen de grote krachten die er op uitgeoefend werden.

Na de lancering zullen de onderzoekers de meetdata analyseren en vergelijken met nauwkeurige externe positiemetingen tijdens de vlucht. Zo kan worden bepaald of de goedkope en lichte componenten voldoende kwaliteit/nauwkeurigheid bieden om gebruikt te worden voor het navigatiesysteem van een raket.

Small Sat Launcher - SMILE

De avionica box, de payload van de Stratos III-raket is onderdeel van het Europese SMILE – SMall Innovative Launcher for Europe-project, waar veertien partijen uit acht verschillende landen onder leiding van NLR aan deelnemen. Het doel van SMILE is een kleine, lichte en betaalbare Europese raket te ontwikkelen, waarmee meerdere kleine satellieten tegelijk de ruimte in gebracht kunnen worden. Een serie kleine satellieten op geringere hoogte is goedkoper en minder kwetsbaar dan een grote satelliet die ver van de aarde afstaat. Bovendien draagt zo’n constellatie van satellieten bij aan het verkrijgen van een completer en actueler beeld van de aarde. Die satellieten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor toepassingen als telecommunicatie, aardobservatie of voor het monitoren van het klimaat. Europa wil een onafhankelijke en concurrerende positie innemen in deze markt. SMILE wordt gefinancierd uit het grote Europese innovatieprogramma Horizon 2020, heeft een budget van 4 M€ en een looptijd van januari 2016 tot december 2018.

NLR vormt een essentiële schakel in het SMILE-project. NLR coördineert het project en brengt als onafhankelijke organisatie Europese partijen samen en zorgt daarmee voor kennisontwikkeling én kennisdeling in deze veelbelovende markt. De kennis van NLR op het gebied van kleine lanceersystemen, vibratie- en simulatietesten en van elektronica is onontbeerlijk bij het ontwikkelen en testen van lanceersystemen. Tot slot is NLR’s Vibration and Shock Test (VST) faciliteit de enige faciliteit in Nederland op het gebied van lucht- en ruimtevaart voor het uitvoeren van schok- en vibratietesten en daarmee vormt het een unieke faciliteit voor verder onderzoek, óók buiten dit gebied.

Zie ook de SMILE website: https://www.small-launcher.eu/

Zie ook de DARE/Stratos III website: http://dare.tudelft.nl/stratos-iii/

Zie ook crowdfunding site: https://www.supporttudelft.nl/project/make-stratos-fly

This research was funded from the EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, but neither the report nor this press release necessarily reflects the views of the European Commission.