Technologische ontwikkeling is altijd van groot belang geweest voor de krijgsmacht. De invloed ervan komt tot uiting in wapen-, sensor- en platformsystemen, in de uitrusting van militairen, in alle vormen van militair optreden en binnen de bedrijfsvoering en informatievoorziening van Defensie. Ook de rol van kunstmatige intelligentie neemt steeds meer toe. 

Binnen alle actuele technologische ontwikkelingen is kunstmatige intelligentie, of Artificial Intelligence (AI), voor Defensie een belangrijk gebied om actief in kennis en kunde te investeren. Zeker in combinatie met parallelle terreinen zoals big data en data science kan AI voor een belangrijke disruptie zorgen met effect op alle capaciteiten van de krijgsmacht. De impact van AI wordt snel duidelijk door te kijken naar mogelijke toepassingen. Zo biedt AI ondersteuning in het analyseren van informatie en in de besluitvorming, waarbij mogelijke risico’s en afwijkingen sneller door de mens geïdentificeerd kunnen worden.

AI biedt de mogelijkheid om de autonomie van sensor- en wapensystemen te vergroten en de interactie tijdens operaties effectief uit te voeren. En ook in het optimaliseren van de samenwerking tussen mens en machine speelt AI een grote rol. Naast deze operationele mogelijkheden, kan AI de bedrijfsvoering van Defensie op veel terreinen verbeteren. Van effectievere opleidings- en trainingsmethodes tot optimalisatie van logistiek en onderhoud.

Terwijl de mogelijkheden van AI soms grenzeloos lijken, zijn ook uitdagingen verbonden aan de inzet ervan. Allereerst speelt ethiek een steeds grotere rol bij de afweging of en in welke mate AI wordt ingezet. Ook de veiligheid van AI-systemen is een belangrijke randvoorwaarde. Zowel operationeel als in de bedrijfsvoering is het van belang dat de uitkomsten van AI-processen voor mensen begrijpelijk zijn en de samenwerking tussen mens en machine bevorderen. De inzet van AI moet in balans zijn met deze factoren. NLR verliest daarbij de realiteit niet uit het oog. De theorie over de inzet van AI is mooi maar het gebruik en de praktische inzet van AI kennen nog vele uitdagingen. Desalniettemin biedt AI vele kansen. Om deze redenen heeft NLR een brochure opgesteld, die laat zien op welke terreinen Defensie profijt kan hebben van AI, zowel tijdens de operatie als bij de ondersteuning van de organisatie.


De AI-brochure kunt u hier downloaden. Ook staat het document beschikbaar op de pagina Modelling and Simulation samen met andere relevante documenten.