RPAS MUST

UAS training

UAS training

Het NLR onderzocht de haalbaarheid van een opleidingscentrum voor ‘operators’van onbemande vliegtuigjes, waarvoor luchtvaartanalisten een grote toekomst zien.

De toepassingen van unmanned aircraft systems, UAS’s, groeien spectaculair, niet alleen op militair gebied, maar vooral op civiel terrein. Nu al zetten ondernemingen en overheid de onbemande toestellen in voor, bijvoorbeeld, de inspectie van pijpleidingen en windturbines, voor het controleren van grote evenementen en voetbalwedstrijden, maar ook voor de tijdige ontdekking van bosbranden. De UAS’s vinden hun bestaansrecht vooral in het flexibel inzetten van sensoren op moeilijk bereikbare of onveilige locaties. UAS’s zijn voor het verrichten van dergelijke taken beter geschikt dan bijvoorbeeld hijskranen en, vooral, bemande vliegtuigen en helikopters.

Met de groeiende markt voor deze onbemande toestellen neemt ook de behoefte aan regelgeving, veiligheidsvoorschriften en aan training toe. Het NLR deed een economische en inhoudelijke haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een opleidingscentrum voor UAS-vliegers. In 2012 is die haalbaarheid inderdaad komen vast te staan.

Het project, Unmanned Aerial Systems Training Academy (UTA) gedoopt, beslaat alle aspecten van UAS-operaties. Die zijn in twee klassen te verdelen: de ene voor het vliegen boven de bebouwde kom, de andere boven terrein dat minder risico’s met zich meebrengt. De trainees moeten grondig worden onderwezen in zowel de theoretische grondslagen als de praktijk van het werken met onbemande toestellen. Daarbij moeten ondermeer simulators worden ingezet, maar echt met UAS’s vliegen staat eveneens op het programma. Het onderzoek is een samenwerkingsverband met de World Class Aviation Academy, AEC Air Support, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Midpoint Brabant en GATE-II. De betrokkenheid van laatst genoemde belanghebbende heeft te maken met de beoogde vestigingsplaats van het kantoor in het Brabantse Rijen. Deze laatste organisatie werkt met bedrijven en kennisinstellingen aan ondermeer de realisatie van nieuwe luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid en innovatieprojecten. Zo is op het Gate-II-bedrijvenpark naast de vliegbasis Gilze Rijen in 2011 het Rotary Wing Training Center van start gegaan. In nauwe samenwerking met Boeing worden hier wereldwijd de opleidingen voor Chinook-monteurs verzorgd. Ook zijn innovatieprojecten in uitvoering op het terrein van nieuwe materialen, zogeheten digitized maintenance en simulatietechnologie en dergelijke. NLR is een van de deelnemende partners in een aantal projecten.

De UTA moet zich in eerste instantie richten op civiele UAS-operaties waaronder die in het veiligheidsdomein. Daarna moet ook het geven van militaire trainingen tot de mogelijkheden gaan behoren.

Het NLR is voor het uitvoeren van een dergelijke haalbaarheidsstudie binnen Nederland dé aangewezen partij aangezien de afgelopen jaren binnen het kennisinstituut al expertise is opgebouwd op het gebied van training, bijvoorbeeld van de politie, en op het terrein van technische aspecten van UAS-operaties als op de bestaande en toekomstige regelgeving. Deze expertise is niet beperkt tot de Nederlandse ‘markt, maar ook die in het buitenland.

Zie ook onze Modellering en Simulatie capability pagina.