Op vrijdag 13 juli jl. is in Emmeloord-Flevoland CompoWorld officieel van start gegaan. CompoWorld is een samenwerkingsverband tussen het NLR, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met als doel Flevoland op de kaart te zetten als hét centrum in Nederland voor ontwikkeling en toepassing van composiet. CompoWorld heeft van de provincie Flevoland voor 2012 een bedrag van ruim 677.000 euro ontvangen uit het economisch programma Zuiderzeelijngelden.

Composiet is een zeer licht materiaal dat toegepast wordt in bijvoorbeeld de scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart en fietsindustrie. De stichting CompoWorld, waarin partijen als het NLR, Fokker Landing Gear BV, ROC Friese Poort en Hogeschool Windesheim samenwerken, wil de composietensector in Flevoland stimuleren, nieuwe bedrijvigheid aantrekken en ondernemers en onderzoekers bij elkaar brengen. De verwachting is dat door deze samenwerking nieuwe composietproducten ontwikkeld worden en dat deze producten sneller in de markt kunnen worden gezet. Binnen vier jaar moet er zo een economisch composietencluster in Noordelijk Flevoland ontstaan.

CompoWorld zal praktijkgericht onderwijs op het gebied van composieten organiseren in samenwerking met onderwijsinstellingen. Daarnaast richt CompoWorld zich op het overstappen van bedrijven van metaal op composiet. Tevens wordt er een incubatorfunctie gecreëerd bij het NLR. Dit is een broedplaats voor ondernemers en ondernemingen, die tot doel heeft om veelal jonge startende bedrijven op het gebied van composiet te ondersteunen om een gezonde, goed draaiende onderneming te worden.

Voor het NLR vormt composiet een van de strategische speerpunten. Om die reden heeft het onder meer geïnvesteerd in een nieuwe fibre placement machine, waarmee prototypes gemaakt kunnen worden. Deze machine kan verschillende composietmaterialen verwerken en ook voorwerpen maken met meer complexe vormen en van een hoger TRL-niveau. Naast het vervaardigen van prototypes verricht het NLR basisonderzoek met deze faciliteit. Zo kan nauwkeurig bepaald worden hoe snel de productietijd van een bepaald voorwerp zal zijn en over welke eigenschappen het voorwerp zal beschikken.

Door de deelname van het NLR aan CompoWorld zal het haar positie als R en D afdeling voor de Nederlandse industrie nog meer verstevigen. Concreet zal het NLR studenten onderzoek- en praktijkstages aanbieden. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: studenten doen praktijkervaring op en brengen omgekeerd de nieuwste theoretische kennis in huis. Bovendien zijn ze, als ze strak een eigen onderneming beginnen al vertrouwd met het NLR en weten ze waar ze kunnen aankloppen voor kennis en advies.