Artikelen door jcvenema

Vandaag zit NLR op verzoek van de Vaste Kamercommissie IenW in een besloten hoorzitting in Den Haag bijeen, om een technische toelichting te geven op het proces van de totstandkoming en gebruik van de vliegprofielen en de rol van NLR hierin. De technische toelichting is te vinden in deze drie documenten: Statement Michel Peters Hoorzitting […]

Vorige week is in het Zuid-Afrikaanse Pretoria de 8e IFAR Summit gehouden, waarbij CEO Michel Peters van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voor een periode van twee jaar gekozen is als voorzitter van IFAR. IFAR, het International Forum for Aviation Research komt jaarlijks bijeen en heeft als doel om grote, mondiale luchtvaartvraagstukken aan te […]

Reactie Toegepast onderzoek organisaties (TO2) op AWTI-rapport De Toegepast onderzoek organisaties (TO2) herkennen zich in de conclusies van het vandaag verschenen rapport ‘Onmisbare schakels’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het vandaag verschenen AWTI rapport pleit onder andere voor een extra investering in de kennisbasis en de faciliteiten van de TO2 organisaties, […]

Het rapport ‘Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie onder leiding van dhr. Schaaf heeft onderzocht of de publieke middelen die naar de TO2 instellingen gaan doeltreffend en doelmatig worden ingezet. Over de volle breedte scoren de instituten, waaronder NLR, goed op kwaliteit, impact en doelmatigheid. De commissie […]