NL.Reach-out; nieuwsbrief Defensie

Koninklijke NLR is op veel fronten actief met onderzoek en innovatie voor het Ministerie van Defensie. We doen veel onderzoek voor de Koninklijke Luchtmacht, maar zijn ook actief voor de andere krijgseenheden Landmacht, Zeemacht en Koninklijke Marechaussee. We geven speciaal voor Defensie een nieuwsbrief uit: NL.Reach-out. Hiermee willen we onze relaties bij Defensie op de hoogte houden over verschillende innovatieve projecten waar NLR samen met verschillende afdelingen van Defensie aan (heeft) werkt. We kunnen helaas niet alle activiteiten aan bod laten komen, maar we zullen enkele relevante onderwerpen de revue laten passeren.

De nieuwsbrief geeft afwisselend informatie over:

Projecten: drie projecten die kort beschreven worden.
Verdieping: focus op een specifiek onderwerp of thema.
Opinie: inspiratie en een kijkje op onze visie/gedachtegang.
De nieuwsbrief komt ongeveer 1x per maand uit en wordt verstuurd per e-mail.

Wilt u graag deze Defensie nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: nlreach-out@nlr.nl

NL.Reach-out nieuwsbrieven

Verdieping

De laatste editie van 2021 en daarmee komt ook het einde in zicht van een verdienstelijke periode van de Orange Jumper als testvliegtuig. Met de introductie van de F-35 heeft de Luchtmacht besloten het F-16-testvliegen te beëindigen. Een logische keus, maar graag blikken we nog even terug. NLR was namelijk nauw betrokken bij de testvluchten van deze unieke F-16, die zijn naam te danken heeft aan de extra – oranje – bekabeling (jumpers in het Engels).
Lees meer

Opinie

De eerste NL.Reach-out als opiniestuk met het onderwerp Informatie Gestuurd Optreden, oftewel: IGO. Al eeuwen handelt Defensie op basis van inlichtingen. Dat is niets nieuws. Maar de wereld is veranderlijk en technologische ontwikkelingen gaan hard. Is IGO daarmee oude wijn in nieuwe zakken of toch niet?
Lees meer

Projecten

Nieuwsupdate met drie onderwerpen: het eerste onderwerp gaat in op de uitdaging om een essentieel helikopteronderdeel te vervangen door een 3D-geprint alternatief. Onderwerp twee gaat over het creëren van een gepersonaliseerde leeromgeving, waarin adaptief getraind kan worden en het derde onderwerp over de toegevoegde waarde van een uitwisselingsprogramma met de Amerikaanse luchtmacht.
Lees meer

Verdieping

Deze nieuwsbrief voor Defensie gaat over de kunst van oorlogvoeren. Om dreigingen het hoofd te bieden introduceerde militair strateeg Sun Tzu verschillende oorlogsstrategieën. Inmiddels zijn we ruim twee millennia verder en heeft het concept Multi-Domain Operations zijn intrede gedaan met als doel de tegenstander te verlammen – een centraal thema in de strategievorming van Sun Tzu dat vandaag de dag opnieuw vormt krijgt.
Lees meer

Overvliegende F-35, een vliegende computer

Projecten

De 1e nieuwsbrief voor Defensie, een nieuwsupdate met drie onderwerpen: het eerste onderwerp gaat over de kennisopbouw voor een veilige 5de generatie luchtmacht. BRIK-II en het Phino-instrument zijn het tweede onderwerp. En het derde onderwerp gaat over meer onderzoek naar effecten van laserwapens.
Lees meer