Binnen de topsector HTSM maakt NLR jaarlijks voorstellen voor inzet van de PPS-toeslag op basis van de Kennis- en Innovatie Agenda voor de hightechsector. De eerste plannen dateren uit 2013. In totaal zijn er meer dan 100 projecten gerealiseerd in de afgelopen jaren.

Hier vindt u overzicht van de projecten, gerangschikt op het jaar waarin de toeslag is verkregen. Daarin opgenomen de deelnemende partners, financiering met deel van de TKI-toeslag, looptijd, achtergrond, doel en uitkomsten van het onderzoek.