Hieronder treft u een overzicht en korte beschrijving aan van de PPS projecten die in 2016 met aanwending van de TKI-toeslag tot stand zijn gekomen.

Project partners
Industry (NL): Ampyx Power, Bright Composites, Corellian, Fokker Landing Gear, Label/Breed, Kaptein Roodnat, Omron Europe, PAL-V Europe, VABO Composites
Research organisations: NLR, Fontys, TNO, TU Delft, Windesheim

Budget en looptijd
Total project budget: € 5.950.000
– Funded by TKI: € 349.426
Duration: 2016-01-01 to 2019-12-31

Achtergrond
Composieten producten bestaan uit dunne laagjes basis materiaal (laagdiktes variëren tussen de 0,2 mm en 0,4 mm). Dit basis materiaal bestaat over het algemeen uit een mix van vezels (vaak koolstofvezels) en een hars. Deze laagjes worden tot op heden vooral handmatig neergelegd. Hierdoor is de productie van deze composietproducten zeer arbeidsintensief. Kostenbesparingen zijn te realiseren door:

 • de handmatige lamineerprocessen zo veel mogelijk te reduceren;
 • het verhogen van de reproduceerbaarheid van het fabricageproces;
 • het verminderen van afvalpercentages en uitval van halfproducten tijdens het fabricageproces.

De beoogde kostenbesparingen zijn te realiseren door een verregaande invoering van automatiseringsconcepten tijdens het composieten fabricageproces via standaard robotsystemen. Door deze robotsystemen te voorzien van andere en programmeerbare “koppen” wordt de inzetbaarheid van deze systemen sterkt vergroot en kunnen kleinere series kostenefficiënter aangeboden worden. Dit zijn bij uitstek de productieaantallen waar de Nederlandse mkb kansen ziet.

Doelen

 • private partijen in staat te stellen om in nauwe samenwerking met het NLR composieten constructies te ontwikkelen en de daarvoor benodigde geautomatiseerde fabricagetechnologieën;
 • intensief samen te werken met het onderwijs om nieuwe kennis op te bouwen en bestaande kennis uit te breiden, die dan weer ingezet en overgedragen kan worden in samenwerkingsprojecten met het mkb.

Resultaat

 • Technologieontwikkeling heeft plaatsgevonden op het gebied van composietmaltechnologie voor grote (14m lang) composietproducten die aan hoge maattoleranties moet voldoen. Hiertoe zijn fabricage-experimenten uitgevoerd. De resultaten van deze experimenten zijn geanalyseerd en toegepast in de ontwikkeling van een grote mal. Deze mal is ingezet voor de ontwikkeling van geoptimaliseerde (minimaal gewicht) structuurdelen van een vleugel voor een “zweefvliegtuig” dat wordt ingezet voor de opwekking van stroom.
 • Er is kennis opgebouwd op het gebied van geautomatiseerde Pick&Place&Drape van composieten. Deze is kennis is toegepast bij de ontwikkeling van een composieten onderstelcomponent voor een vliegtuig.
 • Er is kennis op opgebouwd op het gebied van perstechnologie voor thermoharder composietproducten. Deze kennis is toegepast bij de ontwikkeling van een propeller en een rotor

Project partners
Industry (NL): Fokker Aerostructures
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 2.342.677
– Funded by TKI: € 213.568
Duration: 2016-09-01 to 2019-02-28

Achtergrond
Project ALFA (Advanced Laminar Flow tAilplane) is initiated by an industrial partner (Fokker) and a research centre (NLR), in response to the 2nd Call for proposal of CS2, under the topic “Laminar Horizontal Tail Plane full scale ground demonstrator”.

Doelen
The objective of ALFA is to push forward laminar flow technology by developing, designing and manufacturing a full scale demonstrator of a Natural Laminar Flow (NLF) Horizontal Tail Plane (HTP). The reduction of the aerodynamic drag of the aircraft by application of NLF on the HTP will offer a potential of a 1% decrease of fuel burn.

Resultaat
ALFA horizontal tailplane demonstrator with advanced leading edge supplied by NLR to Fokker/Dassault
Two manufacturing technologies investigated, each for a half leading edge for the demonstrator:

 • Known prepreg material / automated fibre placement / cured in autoclave
 • Advanced material (dry fibre) / resin injection / cured out-of-autoclave

Both half leading edges have been manufactured and are to be finished with anti-abrasion layer

Project partners
Industry (NL): Fokker Aerostructures
Industry (EU): ASCO
Research organisations: NLR, TUDelft, DLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 8.086.668
– Funded by TKI: € 546.000
Duration: 2017-01-01 to 2023-12-31

Achtergrond
Research on wing moveables fit the strategy of aircraft manufacturers and related suppliers.
Participating in this project allows connectivity to research on innovative high-lift systems for laminar wings, multi-functional use of trailing edge flapsand adaptive winglets. The latter two can facilitate aerodynamic improvements (drag reduction) for off-design conditions.

Doelen
Concept-exploiation and selection, development, production and testing of innovative wing moveables. Development in the field of moveable wing parts (movables) of future aircraft, starting with a number of concepts. A qualitative evaluation of these concepts lead to a initial ordering of concepts.

Resultaat

 • Het project loopt door tot 2023. In 2018 zijn concepten gerealiseerd voor multi-functionele klepsystemen voor toekomstige transport vliegtuigen.
 • De werkzaamheden voor 2019 betroffen de rapportage van de haalbaarheidstudies voor een adaptive winglet uitgerust met een nieuwe implementatie van een beweegbare klep (morphing tab). Dat concept is door Fokker geselecteerd voor verdere ontwikkeling en demonstratie in het MANTA-project. NLR en ASCO gaan samen verder met de ontwikkeling en demonstratie van een multi-functionele vleugelachterrandklep voor een business-jet van DASSAULT. Hiervoor is een ontwikkelingsplan geschreven waarin het ontwerp, aanmaak en testactiviteiten voor de resterende duur van het project zijn vastgelegd.

Project partners
Industry (NL): Technobis
Industry (EU): Bombardier, Aernnova, North Thin Ply Technology, …
Research organisations: NLR, DLR, ONERA, …

Budget en looptijd
Total project budget: € 6.638.939
– Funded by TKI: € 255.000
Duration: 2017-09-01 to 2021-08-31

Achtergrond
De kwaliteit van vezelversterkte hogetemperatuurbestendige composieten materialen zit o.a. in de keuze van vezel en harssysteem, maar ook in de nauwkeurigheid van vezelrichting en het niveau van uitharding. In veel gevallen wordt een uithardingscyclus verlengd om er zeker van te zijn dat het gehele component van voldoende kwaliteit is, resulterend in onnodig hoge energiekosten. Nieuwe sensortechnieken en malmethodes zijn nodig om het productieproces slimmer te kunnen aansturen en energie uitsluitend daar te gebruiken waar het nodig is. Nieuwe materiaalcombinaties zijn nodig om met een zo laag mogelijk energieverbruik een zo hoog mogelijke servicetemperatuur te bereiken. Een track record van processen tijdens productie alsmede het gedrag van het eindproduct tijdens gebruik zal bijdragen aan nieuwe optimalisatiemethodes via “big data” en “the digital twin”.

Doelen
In dit onderzoeksproject worden nieuwe vezelversterkte composieten materialen ontwikkeld, geschikt voor gebruik onder hoge temperatuur, maar welke ook weerstand kunnen bieden tegen brand. Het doel is om temperaturen tot 350°C te kunnen trotseren, welke op dit moment in vezelversterkte composieten nauwelijks beschikbaar of heel duur zijn, mede vanwege het hoge energieverbruik tijdens productie. Nieuwe “multi-materiaal”-combinaties zullen ontstaan, waarbij sensoren worden geïntegreerd in het materiaal om productieprocessen te kunnen bijsturen en componentgedrag te kunnen monitoren. De ontwikkelde technieken worden ingezet voor het vervaardigen van o.a. vliegtuigmotoronderdelen (Bombardier Belfast) en vliegtuiginterieurdelen (Rockwell Collins).

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): GKN – Fokker Elmo
Industry (EU): UTRC, Evektor
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: ca. 5,7 M€ (waarvan 3,5 M€ EU-bijdrage)
– Funded by PPS grant: 200 k€
– Cofunding indicated: € – / ca. 1,4 M€ (cash / in-kind) 64%
Start, duration: 2020, 3 years
Roadmap(s): AER

Achtergrond
Challenges presented by aircraft electric propulsion requires the development of new airborne technologies that enable expanding the electrification technology for air transport. Those intended technologies must be capable of producing a highly efficient, lightweight, and compact aircraft electrical system that can supply the electric power for propulsion as well as for other uses, while keeping electromagnetic emissions under safe limits compatible with airborne equipment operation and human safety. In addition, they shall control heat up of the system by enhanced thermal dissipation through a proper thermal management system.

Doelen

 • Investigating EMI filtering solutions with less volume and weight.
 • Investigating EWIS technologies with less radiated EMI, less volume and lower weight.
 • Improved heat transfer from electrical systems to the aircraft exterior.
 • Optimization of the integration of electrical systems with significant mutual impact.
 • Engagement with airframers and regulatory agencies.
 • System trade-off analysis and technology identification.
 • Roadmapping of hybrid/electric aircraft key enabling technologies in terms of EMI and thermal management.

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): Aeronamic
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 1.874.295
– Funded by TKI: € 254.000
Duration: 2019-02-01 to 2023-01-31

Achtergrond
A key characteristic of European tiltrotor aircraft is that they have a pressurized cabin allowing high altitude flight. Although cabin pressurization is common on large passenger aircraft and small business aircraft, helicopters are normally not pressurized because the added weight and cost cannot be justified for regular helicopter mission profiles. The tiltrotor pressurization system needs to be especially low-weight and low-maintenance and fit in future more-electric aircraft architectures.

Doelen
The main objectives of the project are:

 1. The development of an optimal scalable architecture for a bleedless cabin pressurization system (CPS)
 2. The development, manufacturing, test and qualification of CPS hardware suitable for flight testing on the next-generation tiltrotor technology demonstrator in order to validate the design process of the CPS and to mature the CPS technology for the next generation tiltrotor platforms.

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): GKN-Fokker, KE-works
Industry (EU): Airbus, Bombardier, Leonardo Helicopters
Research organisations: NLR, TUDelft

Budget en looptijd
Total project budget: € t.b.d.
– Funded by TKI: 300 k€
– Cofunding: € – / € t.b.d. (cash/in-kind) >50%
Start January 2019
Duration: 3 years
Roadmap(s) AER

Achtergrond
In dit driejarig project zal het NLR samen met GKN-Fokker, KE-works en TUDelft onderzoek doen naar nieuwe multidisciplinare en collaborative ontwerp- en optimalisatiemethodieken. Het NLR en TUDelft hebben beide uitgebreide expertise op dit gebied, onder andere vanuit het eerdere samenwerking in het H2020-project AGILE. Fokker en KE-works zijn als commerciële partijen betrokken in de validatie en exploitatie van de ontwikkelde methodieken.

Doelen
Het doel van het programma is nieuwe multidisciplinare en collaborative ontwerp- en optimalisatiemethodieken te ontwikkelen voor high-tech industrieën, zoals de vliegtuigindustrie, waarin vele partners samenwerken in complexe supply chains aan geavanceerde productontwikkeling in een wereldwijde concurrerende markt.

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): AKZO
Industry (EU): ALTRAN, INVENT
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 11.807.928
– Funded by TKI: € 341.397
Duration: 2016-01-07 to 2020-06-30

Achtergrond
Volgens de EU REACH-richtlijn mogen coatings gebaseerd op het giftige Cr-6 element niet meer toegepast worden. Voor de luchtvaartsector is hierop nog een uitzondering gemaakt. In het EcoTECH programma zal o.a onderzoek gedaan worden naar alternatieve coatings voor toepassing op vliegtuigmaterialen. Het onderzoek naar deze coatings zal door AKZO gedaan worden waarbij het NLR kennis inbrengt voor toepassing op vliegtuigmaterialen waarbij gelet wordt op specifieke omgevingseisen als temperatuur, luchtvochtigheid, chemicaliën en mechanische belastingen. Het NLR zal verder een testprogramma definiëren en uitvoeren.

Doelen
Doelstelling is een Cr-6 vervangende coating te ontwikkelen voor toepassing in een luchtvaart omgeving.

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): Fokker Landing Gear, CompoWorld
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 225.000
– Funded by TKI: € 75.000
Duration: 2019-01-01 to 2020-12-31

Achtergrond
Voor de aanmaak van preforms voor de fabricage van composieten onderdelen moet het weefsel geïnspecteerd worden. Bij afwijkingen, moeten de weefsellagen van het product uit materiaal gehaald worden zonder fouten. Om in een robot preform cel volledig automatisch te kunnen werken, moet het weefsel ook in-line geïnspecteerd worden. De lagen moeten vervolgens om een fout heen geplaatst worden en daarna door een robot op een nieuwe positie worden opgepakt.

Doelen
In dit programma worden de mogelijkheden van in-line inspectie, het op nieuw nesten van lagen en de automatische robot aanpassing onderzocht en getest.

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (EU): Dowty, GE Deutschland, AVIO
Research organisations: NLR, TUDelft, CIRA, ONERA, …

Budget en looptijd
Total project budget: € 6.813.615
– Funded by TKI: € 470.000
Duration: 2016-01-01 to 2021-12-31

Achtergrond
New innovative configurations are being developed for turboprop configurations on regional aircraft. One way to innovate is to achieve a reduction in propeller noise emission for both the environment as well as in the cabin. For this, new, low noise propeller concepts are being investigated.

Doelen
The low noise propeller study will focus on significantly reducing propeller generated noise by designing and analyzing several different low noise concepts together with a baseline conventional design. A set of down selected designs will be put through wind tunnel testing and compared with the baseline design. A final low noise design will then be down-selected based on the wind tunnel test report.

Resultaat

 • The baseline propeller design has been evaluated by NLR with both low fidelity and high fidelity codes, the results are in line with the theoretical values of the manufacturer
 • A tool assessment on a generic propeller has been performed between the partners to validate the coherence of various tools to be used during the low noise propeller assessment later in the project
 • Baseline propeller design has been checked on manufacturability with a positive advise to the consortium

Project partners
Industry (NL): Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 550.385
– Funded by TKI: € 182.000
Duration: 2016-08-01 to 2019-09-31

Achtergrond
New technologies are emerging on the market that enable new functionalities and business models with the potential to enrich the (both mental and physical) passenger well-being, improve the in-flight experience, and contribute to an increase of operational efficiency for the airline and airline cabin staff.
A thorough understanding of the underlying infrastructure building blocks, the way these technologies can be used on board transport aircraft, and understanding how these technologies would impact both passenger and cabin crew during flight operations is as important.

Doelen
This project aims to evaluate the use of immersive technologies such as virtual reality and augmented reality in relation to exponential technologies within a cabin environment, to enable them to be used by passengers and cabin crew during revenue flight operation. The fundamental question to be answered in this project is how suitable these immersive technologies are for: (a) increasing well-being of passengers and cabin crew (human factors), (b) generating ancillary revenue and (c) improving operational efficiency.

Resultaat

 • Een methode om op een gestructureerde manier de human factors aspecten van AR/VR-gebruik door vliegtuigpassagiers in kaart te brengen. Effecten kunnen verwacht worden op de gebruiker zelf, op passagiers in de omgeving van de gebruiker, op de serviceverlening door de cabinebemanning en mogelijk ook op de veiligheid in de cabine.
 • Een way finding app op een VR-bril die passagiers moet helpen in de voorbereiding op een transfer op Schiphol. De gebruiker kan tijdens de vlucht de route naar de transfer desk en de volgende gate al bekijken in een 3D fotorealistische omgeving (vergelijkbaar met Google Streetview) .
 • De way finding app is getest in de motion base cabin simulator van KLM met een groep proefpersonen. De proefpersonen gebruikten de VR-app tijdens een normale vlucht, een vlucht met turbulentie en een vlucht met een bijzondere situatie. Effecten op de gebruiker, medepassagiers, cabinebemanning, serviceverlening en veiligheid zijn vastgesteld en kunnen gebruikt worden om op een verantwoorde manier VR-apps te introduceren voor gebruik door passagiers tijdens de vlucht.
 • De eindrapportage is opgeleverd in 2019.

Project partners
Industry (NL): DNW
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: k€ 1052
– Funded by PPS grant: k€ 317
– Cofunding: k€595 / k€ 140 (cash / in-kind) 70%
Start 01-10-2019
Duration: 2.5years
Roadmap(s) AER

Achtergrond
The conventional wide-body aircraft is reaching its maximum potential in terms aerodynamic and aeroacoustic performance. Together with dawn of new forms of air transport – such as drones and personal air transport – new unconventional aircraft designs are explored.
In order to evaluate and develop novel aircraft configuration in industrial wind tunnel facilities – and hence expedite their introduction onto the market – new experimental techniques are needed that allow to acquire volumetric flow field information on a large scale (>1m3) within an acceptable timeframe (<10 minutes). Doelen
HFSB measurements reach a maturity level of TRL 6.
Enable measurement of large three dimensional volumes (>1m3),
Within an acceptable timeframe (<10minutes), Optimized PTV/PIV algorithms accustomed for large scale HFSB seeded flows. Two demonstrators will have been performed, (i) on an isolate thrust reverser configuration and (ii) a thrust reverser configuration installed on F100 aircraft model Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): UAVInternational BV, AirHub B.V., Robor Electronics BV
Other NL-partners: LVNL
Industry (EU):UNIFLY N.V. , AirMap Deutschland GmbH, Unisphere GmbH
Research organisations: NLR, TUDelft

Budget en looptijd
Total project budget: € 2.178.000
– Funded by TKI: € 132.000
Duration: 2018-02-12 to 2020-03-31

Achtergrond
Binnen dit project worden vervolgstappen gezet in het realiseren van de 4 stappen in services en technologieën die de EC/SESAR2020 ziet in de ontwikkeling van Unmanned Traffic management (UTM of U-Space): foundation services (U1), initial services (U2), advanced services (U3) en full services (U4).
Het project zal een demonstratie opzetten, waarbij de mogelijkheid wordt getoond om met onbemande systemen te opereren in een luchtruim dat wordt gedeeld met andere onbemande luchtruimgebruikers. Tevens moet betrokkenheid van de verkeersleiding bij de operaties worden getoond.
Omdat het niet realistisch is te veronderstellen dat de verkeersleiders direct in contact zullen staan met alle drone-operators en –piloten, zal er een nieuwe manier van informatie-uitwisseling tussen verkeersleiding en drones (operators, piloten en systemen) worden gedemonstreerd. Het concept van het aanvragen van vluchten en het uitvoeren van operaties zal in de context van VUTURA anders zijn dan het huidige ATM-(verkeersleidings)concept. Meer functies zullen grondgebonden worden en door informatie-uitwisseling in de cloud onderling worden afgestemd.
Het project zal een demonstratie geven van diverse drone-operaties in een nieuw U-Space concept.

Doelen

 • Het gebruik van gedeeld luchtruim tussen bestaande luchtruimgebruikers (bemande luchtvaart) en drones valideren
 • Om te valideren dat meer dan één U-space Service Provider (USP) U-space diensten in een specifiek luchtruim kan leveren en de procedures voor het beheer van de drone-vluchten, inclusief de betrokkenheid van Air Traffic Control.
 • Ervoor zorgen dat de ontwikkelingen binnen SESAR en de diensten van commerciële USP’s op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan voorstellen om deze (indien nodig) op elkaar af te stemmen en voor regulering en standaardisatie.
 • Het tempo verhogen waarmee Europese steden en bedrijven opkomende technologieën met betrekking tot drones benutten. Dit zal de levenskwaliteit in steden verbeteren, concrete sociaal-economische resultaten creëren en Europese bedrijven helpen een leidende positie in de nieuwe slimme stadsmarkt in te nemen.

Resultaat

 • Experience gained in special drone operations, beyond those currently already possible through the NLR Operating License. A total of 25 waivers were necessary for the project, o.a. for
  – Flights Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)
  – Flights over urban areas (roads, buildings, population)
  – Flights in the vicinity of airports
 • Experience gained in developing concepts for multiple U-space Service Providers in shared airspace and in cross-border operations
 • Investigated a concept for the use of priorities for emergency services

Project partners
Industry (NL): Airborne Technology Centre, ISIS, BoesAdvies
Industry (EU): Andøya Space Centre, Heron Engineering, Nammo Raufoss, PLD Space, Technalia, Terma, WEPA-Technologies, 3D-systems
Research organisations: NLR, DLR, INCAS

Budget en looptijd
Total project budget: € 4.543.642
– Funded by TKI: € 150.000
Duration: 2016-01-01 to 2018-12-31

Achtergrond
The market for small satellites is expending rapidly, but there are few affordable or dedicated launch opportunities. The new generation ARIANE 6 and VEGA C launchers will guarantee Europe’s independent access to space for the high-end market of satellites in terms of mass and size with a competitive edge in the world market of launchers. These launchers however are significantly less attractive for classes of smaller satellites. The SMILE initiative addresses reliable, affordable, quick, and frequent access to space for the emerging market of small satellites up to 150 kg. Herewith, a market niche is addressed projected to grow significantly in the coming decades presently lacking availability of a dedicated European launcher. Innovative small launcher solutions are needed in Europe to be competitive in the global space economy.

Doelen
The objectives of the SMILE project work are:

 • To design a concept for an innovative, cost-effective European launcher for small satellites;
 • To design a Europe-based ground facility for small launchers based on the evolution of the existent sounding rocket launch site at Andøya Space Centre;
 • To increase the TRL of critical technologies for low-cost European launchers;
 • To develop prototypes of components, demonstrating this critical technology;
 • To create a roadmap defining the development plan for the small satellites launcher system from a technical, operational and economical perspective.

Resultaat

 • NLR gained experience in system engineering, structures and avionics for launcher systems
 • NLR investigated three Out-Of-Autoclave prepreg systems and found MTC510 from SHD to be a very interesting, cost-competitive system for launcher structures.
 • NLR developed, tested and launched an small avionics box build from Commercial-Off-The-Shelf components. Unfortunately the launch by the Stratos III sounding rocket failed.
 • NLR developed a 6-DOF launcher simulator, capable of simulating control input and trajectories for a 3-stage launcher. A hardware in the loop demonstration was performed.
 • NLR gained insight in the fast developing market of small satellites and launcher systems
 • NLR established many new contacts and publicity as coordinator of the SMILE project

Project partners
Industry (NL): DNW
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 1.107.300
– Funded by TKI: € 290.000
Duration: 2017-11-01 to 2020-12-31

Achtergrond
Experimental simulations are performed in large scale industrial wind tunnels. For aerodynamic testing the close-test-section is preferred due to its superior flow quality. For aeroacoustic however, the open-jet configuration, avoiding reflections on the walls, is considered the state-of-the-art and will yield the best quality of acoustic measurements. Therefore, the current best-practice is to perform two separate wind tunnel campaigns, one for aerodynamics and another for the aeroacoustic evaluation. This best-practice is however, extremely time consuming due to the fact that the test matrix needs to be executed twice, and as a results also a very costly affair.

Doelen
The research proposal aims at the development of an acoustically open, but aerodynamically closed test-section (AOCTS) for application in large industrial wind tunnels. This technology can potentially negate the need for two individual wind tunnel test campaigns. Several research question need to be answered:

 1. What is the optimal material to serve as acoustic transparent window?
 2. What are the aerodynamic and acoustic properties of a closed test section with transparent windows?
 3. What is the benefit of an acoustic transparent window for CTS testing at LLF wind tunnel scale?

Resultaat
nog niet beschikbaar

Project partners
Industry (NL): LVNL, RPAS Services, E-producties
Industry (EU): Airbus Defence and Space , NAVIAIR, …
Research organisations: NLR, WUR

Budget en looptijd
Total project budget: € 1.577.650
– Funded by TKI: € 182.000
Duration: 2018-01-01 to 2019-12-31

Achtergrond
The demand for drone services is steadily increasing, with the potential to generate significant economic growth and societal benefits in many areas like job creation, safety and security, CO2-emission reduction and environmental protection. To facilitate this the European Commission published its vision for U-Space and proposes a four level approach in its deployment. The PODIUM project will demonstrate the service levels U1, U2 and some limited U3 services.

Doelen
The overall goal of the project is to demonstrate identified quick-win solutions enabling the safe integration of drones, in all kinds of airspace. In more detail, the project will:

 • establish a well-defined context for the conduct of drone operations and its operational and system architecture for a UTM Solution including Before-operation, Flight preparation, Flight execution and Post-flight phases;
 • adapt and configure an existing UTM solution to be demonstrate the defined system architecture;
 • operate intensively and extensively the UTM solution (more than 185 flights on four sites);
 • assess the maturity of the UTM solution and determine its technical readiness level (TRL) towards its industrialization and deployment;
 • identify different steps in Research and Innovation (R&I) actions to develop the UTM solution to higher U-Space levels and services;
 • derive recommendations towards European regulations and standards for UTM;
 • promote the safe operation of drones in use of VLL airspace.

Within the Netherlands drone flights will be performed at the Netherlands RPAS Test Centre, NRTC and at the Groningen Airport Eelde in a civil controlled Class C CTR, all focusing on ‘unexpected’ events with the objective to assess how U-space can cope with it.

Resultaat
The main objective of the demonstration flights in the Netherlands was to assess how current U-space systems and technology can cope with unexpected situations both in a rural and ATC controlled airport environment. For this, 28 drone flights were conducted within the Netherlands RPAS Test Centre NRTC and in Groningen Airport Eelde class C CTR during 4 days from 14 May to 4 June 2019. From these demonstrations and subsequent analysis it is concluded that the concept of U space is clear and acceptable, despite software and HMI limitations. The technical feasibility of the pre flight U space services proved sufficiently mature, while in-flight services need further consideration. U-space services as an add-on to normal operations increase the workload and the (non-ATC) supervisor role can only be pragmatically implemented through an automated system. Safety may be compromised by insufficient timeliness and completeness of information and technical tracker issues. For these aspects standards are lacking.

Project partners
Partner NL: DNW
Industry (EU): Dowty Propellers (UK)
Research organisations: NLR

Budget en looptijd
Total project budget: € 2.700.000
– Funded by TKI: € 300.000
Duration: 2018-07-01 to 2021-12-31

Achtergrond
Propellers or turboprops remain the most efficient propulsion system for medium speed aircrafts. Besides efficient propulsion systems, propellers or turboprops are also very good at noise production. Careful design of complex propeller tips is necessary to limit noise production, which has to be evaluated by wind tunnel tests at realistic Mach and Reynolds numbers. Turboprops operate at a typical Mach number of 0.6, which is beyond the limit of subsonic wind tunnels. To test at realistic Mach and Reynolds numbers, testing in pressurized transonic or high speed wind tunnels (with closed test sections) is necessary. Acoustic measurements in closed test sections remain, however, a challenge because of acoustic reflections from the wind tunnel walls.

Doelen
This proposal aims to explore the applications of acoustic measurement techniques in industrial wind tunnel facilities in the higher Mach range (M>0.5). Techniques that can be considered are beamforming with advanced steering functions, derived acoustics from wake measurements with Helium Filled Soap Bubbles PIV and Reynolds simulation by increased freestream turbulence. The last technique focusses on manipulating boundary layer transition on scale models by using freestream turbulence instead of tripping devices, since tripping devices are problematic to install on thin propeller blades.

Resultaat
nog niet beschikbaar