Future Sky is een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van de associatie van European Research Establishments in Aviation (EREA). Binnen het programma leveren NLR en haar Europese collega’s een bijdrage aan het vergroten van het concurrentievermogen en de vergroening van de Europese luchtvaart. De doelstellingen hiertoe dienen tegen 2050 te zijn gerealiseerd. Hiertoe werken NLR en de andere EREA partners uitgebreid samen met universiteiten en industriële partners, waarbij de onderzoeksinstellingen de door de EU medegefinancierde projecten matchen met hun eigen institutionele onderzoeksprogramma’s.

Het programma is verdeeld in vier sub-programma’s:  Safety, Quiet Air Transport, Integrated Air Transport en Energy. NLR leidt het eerste programma over de veiligheid.

Future Sky Safety

Future Sky Safety is een door de EU gefinancierd onderzoeksprogramma op het gebied van de Europese luchtvaartveiligheid, met een geschat initieel budget van ongeveer € 50 miljoen, een programma dat 33 Europese partners samenbrengt om nieuwe gereedschappen en luchtvaartveiligheidsconcepten te ontwikkelen.

De eerste fase van het onderzoeksprogramma richt zich op vier thema’s:

  • Vervaardiging van ultra-veerkrachtige voertuigen en verbetering van de cabineveiligheid
  • Het verminderen van het ongevallenrisico
  • Het verbeteren van processen en technologieën om bijna-totale-controle over de veiligheidsrisico’s te bereiken
  • Het verbeteren van de veiligheidsprestaties onder onvoorziene omstandigheden

Het programma zal ook helpen bij de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieagenda’s van de verschillende landen en instellingen, evenals het creëren van synergieën met andere EU-initiatieven op dit gebied (bijv. SESAR, Clean Sky 2). Future Sky Safety is opgezet met een verwachte looptijd van zeven jaar, verdeeld in twee fasen, waarvan de eerste van 4 jaar formeel is goedgekeurd. Het programma is gestart op 1 januari 2015.