Achtergrond, ontwikkelingen, overheidsbeleid, en initiatieven

Aansluitende ambities

De duurzaamheidsdoelstellingen van NLR sluiten aan op verschillende nationale en internationale ambities en doelstellingen waar overheden en de luchtvaartsector zich voor inzetten. Hieronder een overzicht van de meest relevante instanties met hun ambities.

Duurzame luchtvaarttafel

In het ontwerpakkoord duurzame luchtvaart is het volgende opgenomen:

  • CO2-neutrale groei vanaf 2020.
  • 50% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 2005.
  • Met de “wens” om in 2070 emissieloos te kunnen vliegen. Onderzoeksinstellingen – zoals NLR – worden opgeroepen onderzoek te doen naar de haalbaarheid hiervan.

Onderdeel hiervan is het Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen.

Actieplan Slim en duurzaam

Met het uitvoeren van het actieplan Slim en duurzaam willen transportorganisaties en kennisinstellingen – waaronder NLR – de CO2-emissies van de luchtvaart in Nederland terugbrengen. In absolute zin streven ze naar het CO2-niveau van 2005.

In het actieplan Slim en duurzaam vormen de rapporten ‘Overheidsmaatregelen biokerosine’ en ‘Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting’ van CE Delft de basis van de berekeningen van het verwachte brandstofverbruik – en de daarmee samenhangende emissies – in 2030. Door het actieplan uit te voeren, moeten de CO2-emissies in 2030 6 miljoen ton lager uit komen. Dit is bijna 35% minder dan het voorspelde niveau van 2030 indien vliegtuigen en/of vliegroutes niet efficiënter worden. In absolute zin liggen de CO2-emissies van de luchtvaart in Nederland daarmee rond het niveau van 2005. Lees meer.

Nationaal Onderzoeks- & Ontwikkelingsprogramma (in ontwikkeling)
Met onderzoek en ontwikkeling van (radicale) technologische innovaties kan Nederland wereldwijd verschil maken bij het verduurzamen van de luchtvaart en aansluiten bij ontwikkelingen in andere landen.

Klimaatakkoord van Parijs
Het Klimaatakkoord is vastgesteld tijdens de 21e Conference of the Parties (COP21) op 12 december 2015. Dit heeft als doel om opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden de 2 graden Celsius, met een streven naar 1,5 graad. CO2-reductie voor de Internationale Luchtvaart wordt primair gerealiseerd via ICAO. Wel zijn landen zelf verantwoordelijk voor de CO2-reductie voor de binnenlandse luchtvaart.

Green Deal Europa
De Green Deal is het programma van de Commissie Von der Leyen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden: voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)
Dit is de Adviesraad voor luchtvaartonderzoek in Europa. Zij stellen de volgende doelstellingen per passagierkilometer, met het jaar 2000 als referentie: 75% afname van de CO2-uitstoot en een reductie van 90% voor NOx en 65% voor geluid. Lees meer.

ATAG en ICAO (Air Transport Action Group en International Civil Aviation Organization)
De internationale coalitie voor luchtvaart transportsectoren (ATAG) en de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) stellen 50% CO2-reductie in 2050 t.o.v. het jaar 2005. Dit is een doelstelling van de sector. Gecombineerd met een mogelijke groei van de luchtvaartsector betekent dit dat een vliegtuig meer dan 90% energie-efficiënter moet zijn.