In het NLR Onderzoeksprogramma 2018 vind u de plannen van het NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage Programmafinanciering in het jaar 2018 – de vraaggestuurde programmering ten behoeve van de overheid in 2018.

De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken overheidsministeries.

De plannen voor de voor het NLR relevante Topsector High Tech Systemen en Materialen en maatschappelijke thema’s Logistiek en Mobiliteit, en Defensie zijn vastgelegd in programma’s voor het onderzoeksdeel Kennis voor Beleid.

De plannen voor lange termijn onderzoek en voor ontwikkeling van de researchinfrastructuur zijn beschreven in de onderzoeksdelen: Kennis als Vermogen en Faciliteiten als Vermogen.

Met het publiceren van dit Onderzoeksprogramma stellen wij commerciële kennisaanbieders in de gelegenheid te reageren op de programma’s.

NLR Onderzoeksprogramma 2018