In het NLR Onderzoeksprogramma 2017 (concept 1 oktober 2016) vind u de plannen van NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage Programmafinanciering in het jaar 2017; de vraaggestuurde programmering voor de overheid in 2017. De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken overheidsministeries.

De plannen voor de voor NLR relevante Topsector High Tech Systemen en Materialen en maatschappelijke thema’s Logistiek en Mobiliteit, en Defensie zijn vastgelegd in programma’s voor de onderzoeksdelen: Kennis voor Beleid, Kennis als Vermogen, en Faciliteiten als Vermogen.

Met het publiceren van dit Onderzoeksprogramma stellen wij commerciële kennisaanbieders in de gelegenheid te reageren op de programma’s.