MBO

NLR gebruikt zijn kennis, middelen en netwerken voor ideële of charitatieve doeleinden. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om tijdens kantooruren vrijwilligerswerk te verrichten of hun kennis beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties. Medewerkers van NLR hebben deelgenomen aan Alpe d’HuZes om fondsen te werven voor de strijd tegen de gevolgen van kanker. Andere werknemers hebben voor Duchenne Heroes deelgenomen aan een mountainbiketocht door Europa om geld te verzamelen voor onderzoek naar een remedie voor de ziekte van Duchenne (DMD).

NLR geeft structureel financiële ondersteuning aan de AMREF via het Outreach programma. Dit programma is bedoeld voor het verlenen van medische diensten in regionale ziekenhuizen in afgelegen gebieden in Afrika.

Duurzaamheid

NLR zoekt oplossingen voor een duurzame luchtvaart die economisch verantwoord is. Tegelijkertijd moeten de oplossingen opereren binnen de grenzen die de samenleving heeft gesteld met betrekking tot duurzaamheid en milieu. NLR is direct betrokken bij de ontwikkeling van zuinigere motoren, lichtere vliegtuigen, stillere landingsprocedures en het gebruik van biobrandstoffen.

NLR geeft ook blijk van zijn milieuvriendelijke reputatie door onder andere het aanbieden van flexibele werktijden om de door forensen gebruikte hoeveelheid tijd en brandstof te verminderen. NLR heeft ook het papier- en energieverbruik verminderd. Publicaties worden gedrukt op hoogwaardig FSC-gecertificeerd papier.

CO2 reductie

Herkomst van de CO2 uitstoot bij NLR

Herkomst van de CO2 uitstoot bij NLR

De CO2 uitstoot van NLR is gedaald van 6.350 ton in 2014 naar 6.100 ton in 2015. De afname is mede te danken aan het buiten gebruik stellen van enkele oude gebouwen. NLR compenseert de CO2 uitstoot van het zakelijk auto- en vliegverkeer. Vanaf januari 2017 gaat NLR over op groene stroom.